Våra partners, sponsorer och finansiärer
Tillsammans för ett ännu bättre Malmö

Vi gör det tillsammans

Finansiärer

Good Malmö drivs av den privata stiftelsen Uppstart Malmö med hjälp av medel från Region Skåne, Malmö stad och Arbetsförmedlingen. Tillsammans bidrar våra finansiärer med medel för oss som arbetar i projektet. De deltar också aktivt i dialogen om utvecklingen och målet för Good Malmö. Ett arbete i samverkan. 

Partners

För att möjliggöra arbetet i Good Malmö, för att komplettera med kompetens och input som vi inte har internt på Stiftelsen Uppstart Malmö har vi stöttning av partners. Dessa partners har investerat mycket egen tid och kraft i Good Malmö för att möjliggöra ett framgångsrikt projekt. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Plank PR, 040 och Odd Hill arbetar alla för att på olika sätt stötta Good Malmö och Good-modellen.

Sponsorer

Några av de aktiviteter vi genomför möjliggörs med hjälp av stöttning från Sparbanksstiftelsen, Swedbank, Självbildarna och Massive Entertainment. De bidrar med kontakta medel så att vi kan utveckla bland annat vår ambassadörsutbildning och vårt samarbete med uttalsutbildning för Good Malmö talanger. 

Samarbeten

Tillsammans med Boost by FC Rosengård, Stiftelsens projekt Uppsök Malmö och Arbetsförmedlingens eventenhet genomförs det praktiska arbetet i rekryteringsgruppen i Good Malmö. Här matchas de kompetensprofiler som företagen söker med kandidater från så många kanaler som möjligt.